INVENTARISATIES EN MONITORING

INVENTARISATIES EN MONITORING

ECOLOGISCH WATERONDERZOEK

IN EN ROND SLOOT EN PLAS

ADVIES BIJ BAGGERWERKZAAMHEDEN

ADVIES BIJ BAGGERWERKZAAMHEDEN

QUICK SCAN, P.V.A., ONTHEFFING

MET OOG VOOR BESCHERMDE SOORTEN

EEN DESKUNDIGE

Betrek een deskundige bij de planning en uitvoering van uw werkzaamheden. Het ministerie verstaat onder een deskundige: iemand die voor de relevante situatie en soorten aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie.

De deskundige voldoet aan één of meer van de onderstaande eisen. Hij/zij is:

· Hbo of universitair opgeleid met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie.

· Werkzaam als ecoloog voor een ecologisch adviesbureau. (Bijvoorbeeld een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.)

·  Aantoonbaar actief op het gebied van de soortenmonitoring.

·  Aantoonbaar actief op het gebied van de soortenbescherming en/of aangesloten bij en/of werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties. Bijvoorbeeld de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied.

lendersprijs

 

H2OECO en Theo Schuurmans

Sinds 2016 bundelt Theo Schuurmans zijn ecologische activiteiten onder H2OECO. Reeds in 1973 voerde hij ecologische en biologische werkzaamheden uit voor en met diverse organisaties, zoals: NJN (divers onderzoek, in het bijzonder malacologie 1972-1978); Natuurhistorisch Museum Rotterdam (o.l.v. R.Hamstra/ Dr.W.Backhuys 1972-1978); Zuid-Hollands Landschap (Mollusken in de Grienden van Klein Profijt 1974-1975); Biospeleologische werkgroep Speleo Nederland (oprichter/organisator specialist grottenfauna, wereldwijd 1975-1995 (b.v. Biospeleologische expeditie Algerije 1978 en Speleologische expeditie Irian Jaya 1992); Welsh Nature Conservancy Council (aquatic cave fauna research and protection in Ogof Agen Allwedd 1979-1985); Cwmbran Caving Club (cave fauna specialist 1979-1987); Staatsbosbeheer (malacologisch, aquatisch en ichtologisch onderzoek 2011-heden); Natuurmonumenten (malacologisch en ichtologisch onderzoek 2011-heden); Hoekschewaards Landschap (aquatische ecologie in het bijzonder malacologisch en ichtologisch onderzoek 2010-heden); RAVON (aquatisch onderzoek 2010-heden); Ingenieursburo Maters en de Koning 2015 (inspectie F&F wet); Waterschap Brabantse Delta 2015-2016 (inspectie F&F wet); Waterschap Hollandse Delta 2018; van der Helm ecologisch advies 2019, vd Regt aannemerij 2018, Kuipers Aannemerij 2016; Baars aannemerij 2018-2019; Elzerman Ecologisch advies 2015-2018. Theo Schuurmans publiceerde boeken en participeerde in diverse cultuur- en natuurhistorische publicaties. Hij nam deel aan grote internationale (biologische) expedities. Als blijk voor zijn ecologische activiteiten, bescherming en onderzoek van de aquatische natuur werd Theo Schuurmans in 2017 beloond met de RAVON Lenders prijs (beeldje hiernaast en een oorconde).

 

 

TOP